Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Jakub Sobol, Hlavní 143, 664 46 Radostice, IČ: 02826739,
mobil: +420 608 004 340, e-mail: jakubsobol@gmail.com

ŽL: Vydal: Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2 Brno
Č.j.: OŽÚ-ČJ/19683-14/SEH, Sp. značka: OŽÚ-3389-2014/SEH,

 

 

- Oznamuji, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

-  objednáno dne: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího  …………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího  ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

 

 Kupní cena má být vrácena:

na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………