Vrácení zboží do 14 dnů

Vážení zákazníci,
ještě než si zboží objednáte, koukněte prosím na následující vyjímky ze zákona. V našem sortimentu se to týká zejména zboží, které má ve svém názvu označení mistička nebo talířek. Obecně jde o produkty, které mohou sloužit jako misky pro podávání potravin a u kterých by jste nechtěli, aby si je zkoušel někdo před Vámi. Toto zboží nelze vrátit do 14 dnů (bez udání důvodu), pokud bude zjevné, že zboží bylo použito a to i rozbalením průhledného PE sáčku.
Pokud budete chtít zboží vrátit, poštovné budete hradit Vy.

O úmyslu vracení zboží nás prosím předem informujte.

Písemné prohlášení nám zašlete předem e-mailem nebo doporučeně poštou. My s Vámi okolnosti vrácení projednáme.

Peníze dostanete do 14 dnů

Od doručení oznámení Vám peníze vrátíme do 14 dnů. Tato doba se může prodloužit, pokud nedostaneme vracené zboží nebo doklad, že jste ho již poslali. Ve vrácené částce musí být zahrnuté i náklady na poštovné, které jste zaplatili při koupi.Zde se však hradí nejnižší možné poštovné.

Aby jsme předešli případným nedorozuměním, zde je ještě pár informací o dřevu:

 
Dřevo není materiál srovnatelný např. s porcelánem, sklem či kovem a nelze jej snadno desinfikovat. Nemůžete je vložit do myčky nádobí a nebo máčet ve vodní lázni.
 
 

Odstoupit můžete do 14 dní od převzetí zboží, Avšak Nemůžete vrátit používané zboží

Podmínkou k úspěšnému přijetí vraceného zboží a vyplacení peněz zpátky na váš účet je, že jste zakoupenou věc nijak nepoužívali. Některé druhy produktů navíc musí být v původním obalu, jak určuje každý obchodník v podmínkách svého e-shopu, některé naopak rozbalit můžete.


Kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle zákona:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Mnoho dalších užitečných informací najdete na stránkách d Test,
do vyhledávání zadejte např. E-shopy a odstupování od smlouvy