Reklamace

Reklamace - informace a postup k reklamaci vadného zboží.

Obecné informace:

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes tento internetový obchod (www.jakubsobol.cz) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka na dodané zboží je vždy 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Vystavená faktura slouží zároveň i jako záruční list na zboží v něm uvedené. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno k posouzení (do reklamace) ihned po zjištění závady. Lhůta, určená zákonem, na vyřízení reklamace je 30 dní.

 Než zašlete vadné zboží do reklamace, prosíme, pokud to jde, tak nás nejprve kontaktujte na emailu jakubsobol@gmail.com a nebo telefonicky na čísle +420 608 004 340

 

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 

zboží bylo mechanický poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou
zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci, nebo běžnými pro danou věc
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo nebylo používáno běžným způsobem pro danou věc

 

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

Reklamovat nelze dárky zdarma připojené k objednávce nebo ke zboží.

 

 

Adresa, kam zašlete zboží do reklamace je uvedena v sekci Kontakty.

Při zaslání zboží do reklamace je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo poškození zboží během přepravy. Doporučujeme zboží k nám zaslat doporučeně a pojištěné.

 

Pozor! Zboží zpět nezasílejte na dobírku. Balíky na dobírku nebudou přebrány a vrátí se Vám zpět.

 

 

Důležité informace:

 

Jak probíhá reklamace?
Jakmile od Vás obdržíme reklamaci, tak Vám bude vadné či poškozené zboží opraveno, vyměněno za nové nebo bude vrácena kupní cena. Lhůta, určená zákonem, na vyřízení reklamace je 30 dní. Snažíme se však reklamaci řešit co nejrychleji. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. Proto doporučujeme reklamaci před odesláním nejprve konzultovat s námi jako prodejcem.

V případě, že Vám za reklamované zboží budeme vracet peníze, tak vám budou vráceny na bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů od ukončení reklamace. Pokud kupující nemá bankovní účet, bude částka vrácena jiným dohodnutým způsobem.

 

Co uvést k reklamovanému zboží?

 

Spolu s reklamovaným zbožím nám zašlete:

 

Číslo objednávky nebo číslo faktury, na které bylo zboží zakoupené. Není nutné zasílat kopii faktury.
Kontakt na Vás - jméno, adresu a telefonní číslo.
Podrobný popis závady. Jak se závada projevuje, kde je zboží poškozeno apod.
Číslo bankovního účtu, pro možný případ, že se Vám budou vracet peníze. Pokud nebude uveden, tak Vás budeme kontaktovat, až nastane případ, pro vrácení peněz.

 

Kdy obdržím opravené zboží?

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Záruční doba se následně prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

Jak je to s náklady na dopravou zboží do reklamace?

 

Náklady na dopravu hradí kupující.